Under ca drygt en månad har jag följt diskussionen på Ny Teknik kring ämnet Kall fusion. En forskare från Bologna, Andrea Rossi har upptäckt en ny form av energialstrande som tycks kunna infria alla förhoppningar om en praktiskt obegränsad tillgång till energi. För mig som gammal Peak-oilare, låter det för bra för att vara sant. Men allt tyder ändå på att det skulle vara möjligt. Andrea satsar av egna medel för att kommersialisera processen, tillsammans med ett företag i Aten. Den bygger på en hittils okänd princip för sammanslagning av väte och nickel så att det bildas koppar, med hjälp av en hemlig katalysator. Patent är ännu inte beviljat. Principen har demonstrerats under öppna förhållanden för andra forskare och press och Andrea har också varit på besök nyligen på KTH i Stockholm för att diskutera med andra forskare.

Den enda form av radioaktivitet som kan iakttas är alfa-strålning, som har en mycket kort räckvidd, och är lätt att skydda sig mot. 

Om det är sant, vilket mycket tyder på, är frågan hur detta påverkar omställningsrörelsen? De ståndpunkter som funnits behöver omprövas, eftersom peak oil hittils varit det primära. En naturlig tanke är att obegränsat med energi inte löser människans problem med den exploatering av resurser som sker, biologisk mångfald och liknande. Men kanske blir det nödvändigt att positionera om våra åsikter i en något annan inriktning? 

 

För att ta reda på mer läs detta: 

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3122915.ece

Taggar: energiformer, fusion, kall

Visningar: 266

Gör ett inlägg på det här

Inlägg i den här diskussionen

Jag har också följt detta intressanta ämne även om jag har viss skepticism mot det tills allt är svart på vitt.

Även om det skulle påverka vår framtida energiförsörjning så utesluter det inte att vi har närliggande problem med peak oil. Det första man bör ta reda på är när Peak Nickel förväntas uppnås samt i vilken takt det behövs för att få upp volymerna av denna energiomvandling, det kan ju ta flera decennier. Tar vi dessutom hänsyn till att mycket av världen fordon och maskiner måste bytas ut eller modifieras så tar det troligen ännu längre tid.

Samtidigt är detta ingen energibärare och därför är det ingen direkt ersättare till oljan. Elbilar har andra problem än energiförsörjningen (främst produktionsbrist för elmotorer och batterier). Bränsleceller kan använda el som basenergi men har en väldigt låg energikvot, så den elproduktion vi då talar om är flera gånger större än dagens globala elproduktion.

Du har hur som helst en viktig poäng när du skriver att obegränsat med energi inte löser många av människans och planetens problem. Jag tror det är viktigt att vi lägger in hållbarhetsperspektivet även för denna energiresurs. Tillgången på Nickel är trots allt inte obegränsad, precis som tillgången på andra viktiga grundämnen. Redan om 20 år kan vi ligga nära peak fosfor, oavsett tillgång på energi så riskerar då vår matförsörjning kräva både större areal och mer energi.

Själv tror jag att tillväxtekonomin, pga stigande oljepriser, kommer att få sig en rejäl törn inom något år, då gäller det att utnyttja det läget för att argumentera mot den eviga tillväxten och allt vad den innebär.

Det finns en väsentlig skillnad mellan olja och nickel -energi. Det första handlar om kemisk energiframställning, det andra om nukleär. Även om det låter ruggigt, med allt vad vi vet, så är det trots allt en enorm principiell skillnad när det gäller den mängd material som förbrukas. Min bedömning är att nickel, är en oerhört stor tillgång i förhållande till den mängd energi som skapas - men det är bara en gissning. Jag har inga konkreta siffror. Mr Rossi säger samtidigt att nickel är inte det enda tänkbara grundämnet som kan användas, men det som står sig bäst vad gäller verkningsgrad och tillgång. 

Att det inte är en energibärare ser jag som ett mindre problem. Det primära är ju energiformen som måste lösas först. Med tillgång till stora mängder energi kan man sen hitta den lämpligaste energibäraren. Bara som ett exempel skulle man kunna framställa bensin ur kol och vatten. Men det finns förmodligen bättre lösningar. Jag tror heller inte att batteribilar är det generellt bästa när det gäller allmänna transporter. Man kan tänka sig spårvagnarnas princip som tar el från lufttrådar eller spår, med accumulatorer för små utflyter utanför spårbudet område. 

Det här löser på inget vis mänsklighetens dilemma - att vi förbrukar resurser i en hisnande fart. Men det underlättar många av de akuta problem som peak oil skulle innebära. Vad vi omedelbart bör göra är att sluta bränna upp vår dyrbara olja. Den ska istället användas i syntetisk industri, dvs som plast med återanvändning. 

Att framställa syntetisk bensin från kol är ju ingen höjdare, dels för att vi får koldioxidutsläpp och dels för att kolet faktiskt också kommer att passera sin produktionstopp inom några decennier. Isf är vätgasbaserade bränsleceller ett mycket bättre alternativ.

Men oavsett vad man försöker ersätta oljeberoendet med så kommer det att innebära en lång övergångsperiod, de volymer energi som måste ersättas är helt enkelt enormt stora. Ska vi dessutom använda fordon som kräver energibärare så kommer övergången ta betydligt längre tid då den mängd energi som krävs kan bli över 300% så stor. Det är just därför som jag anser att om det är en energibärare är en viktig faktor.

Själv anser jag som er andra: att en ny tillgång på billig energi enbart förvärrar de flesta problem som vi står inför. När människan får kontroll över mycket energi så blir hon som en egen naturkraft, därför är det oerhört viktigt att de som styr över energin också förstår vilka enorma skador man kan åstadkomma på planeten. För i grunden är det inte tillgången på energi som är problemet utan vår inställning till moder jord. I en värld där människorna förstår att de måste sätta hållbarhetsperspektivet först så skulle lättillgänglig energi vara bra. Men frågan är om det någonsin kommer att inträffa eftersom starka intressen kortsiktigt vill exploatera jordens resurser på bekostnad av människans och andra arters fortlevnad.

Bra beskrivet!

Den utlösande faktorn kan mkt väl bli finanskris 2.0. Det tror i alla fall Nicole Foss. Energibristen kommer så att säga som grädde på moset i allt elände. Orsaken är att ekonomin har mycket kortare "omloppstid" och påverkar samhället och samhällsfunktionerna direkt, vilket inte Energi och Ekologi-problemen gör.

Som jag skrev redan från början, är jag helt införstådd med att resursuttömningen från moder Jord är det stora hotet som inte är undanröjt i och med tillgång på massor med energi. Anledningen till varför jag vill föra den här debatten är istället att omställningsrörelsen kan behöva omdefiniera sina motiveringar när vi skall möta ett omgivande samhälle i debatt. Argumenten att vi står inför energibrist förlorar trovärdighet och bör istället inriktas på problemen med ekonomi och resursbrister. Det är än viktigare att tygla människans exploatering av ändliga tillgångar och att medvetandegöra konsekvenserna därav. 
Det positiva med Venusprojektet är att inget är skrivet i sten utan att det är tänkt att förändras baserat på vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det viktiga är att hitta en lösning.

Men ett problem som jag ser det med Venusprojektet är att människan är bekväm samtidigt som någon måste arbeta för att upprätthålla samhället. Samtidigt blir byteshandel komplicerat i en värld utan pengar.

Men jag tror också att det är bättre att vi är bekväma och arbetar mindre än att vi fortsätter som idag.
Här är en annan kortare film om Venusprojektet: http://www.youtube.com/watch?v=4mkRFCtl2MI
Mer och mer tyder på att det faktiskt stämmer:

Svenska fysiker: Det är en kärnreaktion

”Varje kemisk process bör vara utesluten för produktion av 25 kWh ur vilket innehåll som helst i en behållare med volymen 50 kubikcentimeter. Den enda alternativa förklaringen är att någon form av kärnfysikalisk process ger upphov till den uppmätta energin”.


Artikel: http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3144772.ece
Rapport: http://www.nyteknik.se/incoming/article3144955.ece/BINARY/Ladda+ner....
Det är alltid roligt att se när entusiasmen tänds. Men jag skulle hellre vilja påstå att vetenskapen inte bör ta åt sig äran, utan snarare de människor som inte är alltför hårt belastade av skygglappar. Det är inte vetenskapen som väljer verklighet, utan vi människor. Jag lever efter devisen "Se världen som den är - inte som du önskar att den vore" för att kunna behålla en sund livsinställning i en värld av förvillelser. Jag anser att det finns många områden dit vetenskapen ännu inte nått och där acceptans fortfarande väntar på att bli tillämpat. För ett par månader sedan gällde det t.ex. kall fusion. För ett par decennier sedan handlade det om akupunktur. Men det är vi människor som väljer, inte vetenskapen. 

Nja, nu går ni händelserna i förväg. Det finns än i dag inga som helst oberoende försök som har gett liknade resultat det är t.o.m. så att det är ingen förutom Rossi som ens vet vad som finns i reaktorn. Vad man har konstaterat är att enda möjliga förklaringen till energiomvandlingen är en kärnfysikalisk process OM det inte är en bluff...man har inte konstaterat att det sker en sådan process.

 

Som Carl Sagan en gång sa: Extraordinära påståenden kräver extraordinära bevis. Där är vi ännu inte. Förövrigt så är "vetenskapsmän" inte mer immuna mot blufferi än andra, vilket uttrycktes bra i ett annat forum: "man skulle ha skickat James Randi istället".

 

Hur som helst, tiden lär som vanligt ge svaret. Jag bjuder alla i tråden på en öl om jag nu skulle ha fel. 

Det här är ju en kunskapsteoretisk fråga, som jag tycker är intressant. Man kan ställa sådana frågor som "finns det en objektiv verklighet att ta ställning till?". Jag håller helt med dig om det du säger och att det är vidskeplighet och önsketänkande som i alla tider lett mänskligheten vilse. Jag håller helt med om att vetenskapen är en metod som har visat sig mycket användbar för praktiska syften. Det jag vill poängtera är bara att det är vi människor, med våra värderingar som håller i rodret för vad som kallas vetenskap eller inte, och att den bästa hållningen hos oss, är en ödmjukhet inför vad som ännu inte klassas som vetenskapligt. T.ex. kall fusion för några månader sedan. 

 

Sen kan man också diskutera vilka kriterier som skall läggas för att få etiketten "vetenskap". Men det är en omfattande diskussion som vi kanske inte ska gå in på här. Valet av dessa kriterier är nämligen avgörande för hur stor del av verkligheten vi är villiga att acceptera. Det exempel jag valde var akupunktur. Är det vetenskap eller ej?

 

 

Ju mer man vet, desto mer förstår man väl att man inte vet

RSS

Meddelande

"Sverige ställer om"

Sverige ställer om

-metod och inspiration för omställningsinitiativ

Vi står inför stora utmaningar. Oljetoppen, den globala uppvärmningen, ekosystemens obalans, de sociala orättvisorna och bristerna i det ekonomiska systemet gör att vi måste ställa om samhället.…

Fortsätt

Skapad av Jan Forsmark 27 Okt 2012 at 11:40. Senast ändrad av Jan Forsmark Okt 27, 2012.

Grupper

© 2014   Created by Stephen Hinton.

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor